8 Lis

Szkolenie „Praca z małym dzieckiem z autyzmem”

26 listopada w godzinach 10.00-13.00 w lokalu Stowarzyszenia ProFUTURO w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Praca z małym dzieckiem z autyzmem”.

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci w wieku do 6 r.ż. z potwierdzoną diagnozą ze spektrum autyzmu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie kserokopii lub skanu jednego z dwóch dokumentów wystawionych na dziecko: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą ze spektrum autyzmu wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem 12-C wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpływu orzeczenia.

Zainteresowani proszeni o biuro@pro-futuro.org. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, a w załączniku skan pierwszej strony orzeczenia.

Szkolenie poprowadzi pedagog specjalny mgr Ewelina Trzeciak. Program przedstawia się następująco:

1. Przygotowanie do pracy z dzieckiem i zasady prowadzenia terapii indywidualnej.

2. Metoda małych kroków.

3. Stosowanie i redukowanie podpowiedzi.

4. Wzmocnienia i sposoby podawania.

5. Plany aktywności w pracy z dzieckiem z autyzmem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.